معنی و ترجمه کلمه perfect به فارسی perfect یعنی چه

perfect


کامل ،درست ،بى عيب ،تمام عيار،کاملا رسيده ،تکميل کردن ،عالى ساختن
معمارى : درست
قانون ـ فقه : تکميل کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها