معنی و ترجمه کلمه high speed به فارسی high speed یعنی چه

high speed


سريع السير،راندن با سرعت زياد
علوم نظامى : دنده سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها