معنی و ترجمه کلمه horizontal به فارسی horizontal یعنی چه

horizontal


ترازى ،سطح افقى
علوم مهندسى : افقى
عمران : افقى
معمارى : افقى
روانشناسى : افقى
علوم نظامى : افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها