معنی و ترجمه کلمه horse به فارسی horse یعنی چه

horse


اسب مسابقه ،اسب اصيل 5 ساله يا بيشتر اوردن ماهى به خشکى بزور،سوار اسبى سوار شويد( فرمان سوار نظام)،)adj&n.(اسب ،(درشطرنج )اسب ،سواره نظام ،اسبى ،وابسته به اسب ،قوه اسب ،(درماشين بخار وغيره)، )vt.&vi(اسب دار کردن ،سوار اسب کردن ،اسب دادن به ،بالابردن ،برپشت سوار کردن ،شلاق زدن ،بدوش کشيدن ،غيرمنصفانه
ورزش : خرک حلقه
علوم نظامى : سوار اسبى سوار شويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها