معنی و ترجمه کلمه identity به فارسی identity یعنی چه

identity


اين همانى ،يکسانى ،خصوصيات ،اينهمانى ،اتحاد( در رياضيات)،هويت ،شخصيت ،اصليت ،شناسايى ،عينيت
علوم مهندسى : يگانگى
قانون ـ فقه : شخصيت
روانشناسى : اتحاد
علوم نظامى : مشخصات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها