معنی و ترجمه کلمه indeterminate به فارسی indeterminate یعنی چه

indeterminate


نا معين ،پادر هوا،نا مشخص ،بى نتيجه
معمارى : نامعين
روانشناسى : نامتعين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها