معنی و ترجمه کلمه infiltration به فارسی infiltration یعنی چه

infiltration


تراوش ،عمليات نفوذى ،نفوذ،تصفيه
معمارى : پالايش بوسيله تراوش
علوم نظامى : رخنه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها