معنی و ترجمه کلمه keen به فارسی keen یعنی چه

keen


تيزکردن ،شديدبودن ،شديدکردن ،نوحه سرايى کردن ،پرزور،تند،حاد،شديد،تيز،زيرک ،باهوش ،مشتاق
بازرگانى : قابل رقابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها