معنی و ترجمه کلمه knock به فارسی knock یعنی چه

knock


کوبيدن ،درزدن ،بد گويى کردن از،بهم خوردن ،مشت ،ضربت ،صداى تغ تغ ،عيبجويى
علوم مهندسى : ضربه زدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها