معنی و ترجمه کلمه knock about clothes به فارسی knock about clothes یعنی چه

knock about clothes


جامه کار،لباس کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها