معنی و ترجمه کلمه labor intensive به فارسی labor intensive یعنی چه

labor intensive


کاربر
بازرگانى : کارطلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها