معنی و ترجمه کلمه led به فارسی led یعنی چه

led


Light Emitting Diode،يک واحد نمايش الفبا عددى متداول که هر گاه با ولتاژ به خصوصى تغذيه شود مى درخشد ديود ناشر نور،ديود نورى ،زمان ماضى فعلlead
کامپيوتر : ديود ساطع کننده نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها