معنی و ترجمه کلمه lyophil به فارسی lyophil یعنی چه

lyophil


خشک شده بوسيله انجماد سخت ،بدست امده در اثر خشک شدن بوسيله انجماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها