معنی و ترجمه کلمه magneto به فارسی magneto یعنی چه

magneto


ميگر،اهنرباى اتش زنه ،مانيتو،ماگنت ،(پيشوند )داراى مغناطيس
علوم مهندسى : مولد مغناطيس الکتريکى
الکترونيک : مگنت
ورزش : دستگاه ايجاد جرقه اتومبيل
علوم نظامى : دستگاه مولد برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها