معنی و ترجمه کلمه main line به فارسی main line یعنی چه

main line


نهر اصلى ،نهر مادر
علوم مهندسى : خط اصلى
معمارى : کانال اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها