معنی و ترجمه کلمه meteorological به فارسی meteorological یعنی چه

meteorological


هواسنجى
علوم نظامى : مربوط به هواسنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها