معنی و ترجمه کلمه mobility به فارسی mobility یعنی چه

mobility


تغييرپذيرى ،قابليت حرکت ،قوه تحرک ،جنبايى ،تحرک ،پويايى
علوم مهندسى : بى ثباتى موبيليته
معمارى : قابليت نقل مکان
شيمى : تحرک
روانشناسى : تحرک
زيست شناسى : جنبش
بازرگانى : انتقال اسان منابع ت وليد
ورزش : جنبش
علوم نظامى : تحرک يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها