معنی و ترجمه کلمه modality به فارسی modality یعنی چه

modality


وجه ،چگونگى ،کيفيت ،عرضيت ،شرط،قيد
روانشناسى : بعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها