معنی و ترجمه کلمه salute (gun) به فارسی salute (gun) یعنی چه

salute (gun)


مراسم احترام با توپ
علوم نظامى : سلام با شليک توپ تير سلام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها