معنی و ترجمه کلمه systematic error به فارسی systematic error یعنی چه

systematic error


معمارى : اشتباه سيستماتيک
شيمى : خطاى سيستماتيک
روانشناسى : خطاى منظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها