معنی و ترجمه کلمه more به فارسی more یعنی چه

more


بيشتر،زيادتر،بيش
کامپيوتر : فرمانMORE

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها