معنی و ترجمه کلمه much به فارسی much یعنی چه

much


زياد،بسيار،خيلى بزرگ ،کاملا رشد کرده ،عالى مقام ،تقريبا،بفراوانى دور،بسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها