معنی و ترجمه کلمه necessary به فارسی necessary یعنی چه

necessary


لازم ،واجب ،ضرورى ،بايسته ،بايا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها