معنی و ترجمه کلمه nobleman به فارسی nobleman یعنی چه

nobleman


نجيبزاده ،نجيب زاده
قانون ـ فقه : شخصى که از طبقه اعيان و شايسته عضويت در مجلس اعيان باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها