معنی و ترجمه کلمه norm به فارسی norm یعنی چه

norm


نرم ،شيوه ،هنجار،اصل قانونى ،قاعده ،ماخذ قانونى ،مقياس يا معيار،حد وسط،معدل
معمارى : قاعده
روانشناسى : هنجار
زيست شناسى : هنجار
بازرگانى : روش عادى
ورزش : هنجار،حد نصاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها