معنی و ترجمه کلمه notional به فارسی notional یعنی چه

notional


)notion(تصور،انديشه ،نظريه ،خيال ،ادراک ،فکرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها