معنی و ترجمه کلمه official به فارسی official یعنی چه

official


ادارى ،کارمند،تشريفاتى ،صاحب منصب ،عاليرتبه ،موثق و رسمى
قانون ـ فقه : رسمى ،مامور
روانشناسى : مامور
بازرگانى : رسمى ،قانونى
علوم نظامى : کارمند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها