معنی و ترجمه کلمه orient به فارسی orient یعنی چه

orient


توجيه کردن ،روانه کردن ،تطبيق دادن ،توجيه دستگاههاى مغناطيسى ،کشورهاى خاورى ،درخشندگى بسيار،مشرق زمين ،شرق ،بطرف خاور رفتن ،جهت يابى کردن ،بجهت معينى راهنمايى کردن ،ميزان کردن
علوم نظامى : هماهنگ کردن دستگاهها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها