معنی و ترجمه کلمه peak cathode fault current به فارسی peak cathode fault current یعنی چه

peak cathode fault current


الکترونيک : جريان نابهنجار کاتدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها