معنی و ترجمه کلمه preferred به فارسی preferred یعنی چه

preferred


مرجح ،مقدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها