معنی و ترجمه کلمه quadrant به فارسی quadrant یعنی چه

quadrant


ربع جسم کروى ،چهار يک دايره ،ربعى ،ربع دايره ،ربع کره ،يک چهارم ،چهار گوش
علوم مهندسى : ربع محيط دايره
معمارى : يک چهارم طول قوس دايره
بازرگانى : يک قسمت از چهار بخش
علوم نظامى : زاويه تير،تراز ربعى ،تراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها