معنی و ترجمه کلمه qualifying به فارسی qualifying یعنی چه

qualifying


بازرگانى : صلاحيت
ورزش : رسيدن به مرحله بعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها