معنی و ترجمه کلمه quarters به فارسی quarters یعنی چه

quarters


محل سکونت ،مسکن ،منزل ،بخش ،محل اسايشگاه پرسنل
علوم نظامى : محل خانه ها
علوم دريايى : محله بردهاى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها