معنی و ترجمه کلمه ranch به فارسی ranch یعنی چه

ranch


مزرعه يا مرتع احشام ،دامدارى کردن ،در مرتع پرورش احشام کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها