معنی و ترجمه کلمه rectangular به فارسی rectangular یعنی چه

rectangular


مستطيلى ،راست گوشه ،قائم الزاويه ،مستطيل
علوم مهندسى : قائم الزاويه
عمران : مستطيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها