معنی و ترجمه کلمه responding به فارسی responding یعنی چه

responding


روانشناسى : پاسخدهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها