معنی و ترجمه کلمه retroact به فارسی retroact یعنی چه

retroact


شامل گذشته شدن ،عطف بماسبق کردن ،عمل معکوس کردن ،واکنش داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها