معنی و ترجمه کلمه shelf به فارسی shelf یعنی چه

shelf


طاقچه ،تپه دريايى ،قفسه ،سراشيب عمق دريا،رف ،فلات قاره ،هر چيز تاقچه مانند،در تاقچه گذاشتن ،کنار گذاشتن
معمارى : سکوى کوهستانى
قانون ـ فقه : جزيره نما
بازرگانى : تاقچه
علوم نظامى : سراشيب ساحل دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها