معنی و ترجمه کلمه sit به فارسی sit یعنی چه

sit


نشستن ،جلوس کردن ،قرار گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها