معنی و ترجمه کلمه spiritual به فارسی spiritual یعنی چه

spiritual


)spiritually(روحانى ،معنوى ،روحى ،غير مادى ،بطور روحانى
روانشناسى : معنوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها