معنی و ترجمه کلمه spoil به فارسی spoil یعنی چه

spoil


تضييع ،کاهش ،غنيمت ،يغما،تاراج ،سودباداورده ،فساد،تباهى ،از بين بردن ،غارت کردن ،ضايع کردن ،فاسد کردن ،فاسد شدن ،پوسيده شدن ،لوس کردن ،رودادن
علوم مهندسى : فاسد کردن
معمارى : مازاد
قانون ـ فقه : ضايع کردن
علوم هواي ى : اتلاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها