معنی و ترجمه کلمه subscribe به فارسی subscribe یعنی چه

subscribe


امضا کردن پاى سند( با)to ،تعهد يا تعهد پرداخت کردن ،در پرداخت مبلغى شرکت کردن موافقت کردن با،تصويب کردن ،تصديق کردن ،صحه گذاردن ،ابونه شدن ،متعهد شدن ،تقبل کردن
قانون ـ فقه : پذيره نويسى کردن سهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها