معنی و ترجمه کلمه lack به فارسی lack یعنی چه

lack


عدم ،کمبود،نبودن ،نداشتن ،احتياج ،فقدان ،کسرى ،فاقد بودن ،ناقص بودن ،کم داشتن
علوم مهندسى : نيازمندى
علوم نظامى : نبودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها