معنی و ترجمه کلمه take به فارسی take یعنی چه

take


تعبير يا تفسير کردن حمل کردن بر،اتخاذ کردن ،پيروزى ،خاک کردن ،گرفتن ،ستاندن ،لمس کردن ،بردن ،برداشتن ،خوردن ،پنداشتن
قانون ـ فقه : پذيرفتن موثر واقع شدن
ورزش : طعمه خوردن ماهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها