معنی و ترجمه کلمه tape به فارسی tape یعنی چه

tape


تايپت ،تپت ،نوار خط پايان ،بانوار بستن ،نوار ضبط صوت ،نوار چسب ،نوار زدن ،ضبط کردن
علوم مهندسى : وسيله تبديل حرکت دورانى به حرکت خطى
کامپيوتر : نوار بستن
عمران : نوارچسب
ورزش : نوار پهن بالاى تور
علوم هوا يى : نوار
علوم نظامى : روى نوار ضبط کردن نواربردارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها