معنی و ترجمه کلمه technic به فارسی technic یعنی چه

technic


اصول ، )technical(فن ،اصطلاحات وقواعد فنى ،فنى ،صناعت ،شيوه
علوم مهندسى : تکنيک
عمران : فن
معمارى : فن
ورزش : روش ضربه زدن به توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها