معنی و ترجمه کلمه technical college به فارسی technical college یعنی چه

technical college


مدرسه عالى فنى
علوم مهندسى : دانشکده فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها