معنی و ترجمه کلمه think به فارسی think یعنی چه

think


انديشيدن ،فکر کردن ،خيال کردن ،گمان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها