معنی و ترجمه کلمه throw به فارسی throw یعنی چه

throw


پاس ،باخت عمدى ،ناگه وازا پرتاب وزنه ،پرتاب ،انداختن ،پرت کردن ،افکندن ،ويران کردن
علوم مهندسى : تابيدن
ورزش : پرتاب توپ به بالا در موقع سرويس فنون پرتابى ،پرتاب چکش
علوم هوايى : لنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها