معنی و ترجمه کلمه toxic به فارسی toxic یعنی چه

toxic


مسموم ،زهرالود،زهرى ،سمى ،ناشى از زهر اگينى ،زهراگين
روانشناسى : سمى
علوم نظامى : مسموم کننده گاز سمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها